Wat doet de Stadstuinderij Venlo?

De Stadstuinderij Venlo wil iedereen de mogelijkheid bieden om in samenwerking met andere deelnemers groenten te verbouwen en hiermee Venlo een beetje groener én mooier te maken. Deelnemers zijn elke week actief bezig met het onderhoud van de gemeenschappelijke tuin de Meente. Ze zaaien, wieden, oogsten, verkopen groenten en klussen. Door een aantal deelnemers wordt er daarnaast gewerkt in een eigen moestuinbed.

Sinds 2023 zijn we een vereniging met de volgende doelen:

  • De voordelen van stadslandbouw zichtbaar maken en de kansen benutten die nieuwe vormen van landbouw met een natuurlijke plek in en om de stad met zich meebrengen.

  • Lokale voedsel- en energieproductie koppelen aan maatschappelijke doelen zoals:

    • Zorg voor mens en omgeving

    • Het bieden van ruimte aan stedelingen die op zoek zijn naar ontspanning, zorg of educatiemogelijkheden.

  • Bijdragen aan een duurzame en leefbare stad;

  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Wie geïnteresseerd is in een eigen moestuinbed kan zich opgeven via info@stadstuinderij.nl

Gezamenlijke moestuin


Het middelpunt van onze Stadstuinderij is onze gezamenlijke moestuin: de Meente. Het samenwerken in onze Stadstuinderij is waar het om draait. Meedoen, de handen uit de mouwen steken en zaaien, oogsten, klussen, terwijl we genieten van de buitenlucht. Elke zaterdag in het seizoen worden de groenten, die verbouwd is op de Meente, verkocht in de moestuinwinkel op het terrein. De groenten die we hier aanbieden is geteeld zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen en voor een goede prijs te koop. Bovendien organiseren we regelmatig interessante workshops, leuke bijeenkomsten en andere activiteiten.

Kennis stadslandbouw

Het verbouwen van gewassen in de stad wordt ook wel stadslandbouw genoemd. Stadstuinderij Venlo houdt zich actief bezig met het verspreiden van kennis die we opdoen over het verbouwen van groenten binnen de stadsgrenzen. Stadslandbouw draagt bij aan biodiversiteit, sociale cohesie in de wijken, gezondheid door bewegen, kennis over gezonder eten, versterken van de lokale economie en flexibel ruimtegebruik van de stad door de introductie van groen op anders braakliggend terrein. Deelnemers leren van elkaar door overdracht van praktische en theoretische kennis en delen deze informatie graag. Hiermee hopen we stadslandbouw en kleinschalige teelt van voedsel te stimuleren en daarmee Venlo als groene stad te beleggen met steeds meer groen.

Voedseltuinen Venlo

De Stadstuinderij is aangesloten bij Voedseltuinen Venlo.

Stichting Voedseltuinen Venlo zet zich in voor de promotie van stadslandbouw en andere groene initiatieven op het gebied van ‘eetbaar groen’ in Venlo en directe omgeving.

Voor meer informatie zie: www.voedseltuinenvenlo.nl

NL28 TRIO 0320 6210 06
ovv Vereniging Stadstuinderij
Tel: 06 57 46 99 07
Email: info@stadstuinderij.nl
KvK :89117387

Intuit Mailchimp logo