REGLEMENT VERENIGING

STADSTUINDERIJ VENLO

Missie en Doelen

 • De Missie van Vereniging Stadstuinderij Venlo:

  • De voordelen van stadslandbouw zichtbaar maken en de kansen benutten die nieuwe vormen van landbouw met een natuurlijke plek in en om de stad met zich meebrengen.Lokale voedsel- en energieproductie koppelen aan maatschappelijke doelen zoals:

   • Zorg voor mens en omgeving

   • Het bieden van ruimte aan stedelingen die op zoek zijn naar ontspanning, zorg of educatiemogelijkheden.Bijdragen aan een duurzame en leefbare stad;•

  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 • De vereniging tracht haar doelen te verwezenlijken door o.a.:

  • Op ecologische wijze verbouwen van groenten, fruit, kruiden en bloemen

  • Een ontmoetingsplaats te zijn waar iedereen welkom is, mensen samen werken, kennis wordt gedeeld• Biodiversiteit te bevorderen en duurzaam om te gaan met het milieu door de ecologische teeltwijze

  • De inwoners van gemeente Venlo kennis te laten maken met lokaal, gezond, en duurzaam geteeld voedsel.

  • Stimuleren van gezond eten.

  • Stimuleren van een gezonde leefstijl.

ALGEMEEN

 1. Contributie: Ieder lid van de vereniging betaalt contributie.

  • Basisbedrag is € 5,00/jaar voor alle leden.

  • Voor een bed is dat €12,50/jaar extra

  • Voor een kasbed is dat €10,00/jaar extra.

  • De contributie wordt betaald in januari van het nieuwe jaar.

 2. Lidmaatschap: Het eerste jaar en tot de leeftijd van 23 jaar ben je aspirantlid zonder stemrecht. De contributie is gelijk aan die van de leden.

 3. Groente verbouwen in de Stadstuinderij gebeurt op eigen bedden en samen op de gemeenschappelijke Meente-moestuinbedden.

 4. Plichten:

  • meewerken in de Meente volgens aanwijzingen van de coördinatoren

  • deelname aan de activiteiten en commissies

  • ecologische teelt: geen gebruik van kunstmest of bestrijdingsmiddelen

  • aanwezigheid bij de ledenvergaderingen

  • geen afval achterlaten op de tuin. Neem al je spullen weer mee naar huis.

 5. Meewerken:

  • De gezamenlijke werkdagen zijn in de Meente op woensdag en zaterdag met inloop om 09.45,

  • Werkoverleg om 10 uur dus wees op tijd, en de tuin in om 10.15 uur tot 12.30 uur.

  • Bij verhindering afmelden in de groepsApp ‘Stadstuinderij onderhoud’of via een email naar de coördinator van de Meente.

  • Er is geen winterstop, maar bij vorst en in de Kerstvakantie is er geen verplichting om te komen. Je kunt wel komen als je wilt, want er is altijd wel wat te doen.

 6. Toegang tot de tuin: de tuin is voor leden altijd toegankelijk.

 7. Nieuwe leden melden zich bij de Welkomstcommissie, die ze de eerste tijd wegwijs zal maken.

 8. Cursus: Jaarlijks wordt er een cursus moestuinieren gegeven. Leden kunnen gratis meedoen.

 9. Informatie over de geplande teelt, de indeling van de bedden en de aanspreekpersonen van de commissies hangt op het prikbord in ons gebouw.Alles wat je wilt nalezen over de teelt staat in de teeltmap in kas1.

 10. Fietsenstalling: Als je met de fiets komt kun je die stallen in of bij het fietsenrek.

 11. Tassen en kostbaarheden: In ons gebouw zijn een aantal lockers voor tassen en kostbaarheden. Neem aan het eind van je dag de spullen weer mee en laat de sleutel in het slot zitten.

 12. Verkoop: In het seizoen is er verkoop van groenten en plantjes aan leden en niet-leden

EIGEN MOESTUINBEDDEN

 1. Eigen moestuinbedden:

  • Er zijn naast de Meentebedden ook moestuinbedden voor de leden beschikbaar. Hiervoor kom je in aanmerking als je minimaal 2 uur per week meewerkt in de Meente. Na een jaar kom je in aanmerking voor een tweede bed en/of een stuk in de kas.

  • De 2 uur meewerken gelden per eigen moestuinbed. Als het door omstandigheden niet lukt om de 2 uur/bed mee te werken in de Meente ga dan in overleg met de commissie Tuinbeheer.

  • Na 1 mei kunnen niet-uitgegeven moestuinbedden door de Meente in gebruik genomen worden.

  • Alle afspraken voor een eigen moestuinbed/bak worden vastgelegd in de gebruikersovereenkomst.

 2. Beëindiging: Opzeggingen dienen via een email aan tuinbeheer@stadstuinderij.nl gedaan te worden.Na opzegging dient het bed zo spoedig mogelijk schoon te worden opgeleverd. Laten staan van waardevolle beplanting kan in overleg met de commissie Tuinbeheer of met het volgende lid.Het bestuur van de Stadstuinderij kan van haar kant de overeenkomst altijd opzeggen zonder opgaaf van redenen.

 3. Het moestuinbed: is 1.20 meter breed en ca 12 meter lang. Het paaltje met het naambordje staat in het midden uitgelijnd. Er wordt verwacht dat je het bed recht houdt en de paden vrijhoudt van jouw planten en onkruid.

 4. Compost wordt 1x per jaar gratis ter beschikking gesteld. De aanbevolen hoeveelheid wordt ieder jaar bepaald door de commissie Tuinbeheer. Mits op tijd doorgegeven kan voor gebruik thuis worden mee-besteld tegen kostprijs.

 5. Potgrond kan worden gekocht tegen kostprijs.

 6. Gesteentemeel is gratis voor leden.

 7. Groenafval kan zonder zaad op de hoop naast tunnelkas 2 worden gedeponeerd of als mulch over het eigen bed verdeeld.

 8. Voortelen mag door de leden 's winters in tunnelkas1 (t/m april) indien alles is voorzien van datum, plantnaam en eigenaar.

 9. Afharden kan buiten op de afhardtafels bij de fietsenstalling.

 10. Zaden bestellen. Tot 1 december kunnen er bij de coördinator van de Meente zaden/planten besteld worden via een lijst. Ook wordt er altijd ruim voorgezaaid zodat je voordelig biologische plantjes kunt kopen bij de Stadstuinderij zelf.

ORGANISATIE EN COMMUNICATIE

 1. Bestuur: De vereniging heeft een bestuur met minimaal 3 bestuursleden.

 2. Commissies: de leden helpen zelf mee aan de organisatie door deel te nemen aan commissies. In de commissies worden de dagelijkse dingen georganiseerd, als: teeltplan maken, teelt, inkoop, verkoop, bloementuin, klussen, activiteiten (Open Dag, uitjes, Oogstfeest), waterbeheer, schoonhouden gebouw, communicatie (flyers, Nieuwsbrief, website, social media).De lijst met de namen van aanspreekpersonen van de commissies hangt in ons gebouw.

 3. Commissie Tuinbeheer: Dit is het dagelijkse bestuur van de Stadstuinderij. Deze commissie vergadert elke twee maanden de 2e donderdag, om 19.30 uur.Het is de bedoeling dat de aanspreekpersonen van alle commissies van de Stadstuinderij en één van de leden van het bestuur in deze vergadering aanwezig zijn.

 4. Wekelijkse werkzaamheden: elke week ontvang je per mail een overzicht van de actuele werkzaamheden.

 5. Te oogsten groenten: deze staan vermeld:

  • in de wekelijkse mail met werkzaamheden,

  • op het bord in kas1
   Iedereen wordt gevraagd (alleen) voor zichzelf te oogsten en rekening te houden met deoverige leden!

 6. Aankopen: deze noteer je zelf in het daarvoor bestemde verkoopschrift in kas1 volgens de prijslijst met korting voor leden (deze staat op gekleurd papier in de verkoopmap, de andere prijslijst is voor klanten van buiten de Stadstuinderij). Het aankoopbedrag dien je uiterlijk elke maand over te maken op onze rekening NL 28 TRIO 0320 6210 06 ovv Vereniging Stadstuinderij.

 7. Algemene Leden Vergadering: Minimaal eenmaal per jaar is er een vergadering waarbij je aanwezigheid zeer gewenst is omdat je als lid met je stem mee bepaalt wat er gebeurt. In deze vergadering zal het bestuur verantwoording afleggen en wordt nieuw beleid voorgelegd.

 8. Activiteiten: Jaarlijks is er in de maand juli een Open Dag en in het najaar een Oogstfeest alleen voor leden. Daarnaast worden er door de leden zelf activiteiten voor alle (aspirant)leden georganiseerd. Jouw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.

 9. Communicatiemiddelen: Er is een eigen website, een Facebook-pagina, een Twitteraccount, Instagram, een Nieuwsbrief en een wekelijkse ‘groentemail’ t.b.v. de verkoop.

 10. De groepsApps:

  • Stadstuinderij onderhoud’: deze app is om strikt praktische zaken onderling te communiceren. In deze App zo min mogelijk duimpjes of complimenten. Deze kun je persoonlijk naar de afzender sturen.

  • Stadstuin kletskousen’: deze app is om over allerlei andere, bij voorkeur aan de tuingerelateerde, onderwerpen te chatten.

  • Stadstuinderij media’: deze app is voor nieuws rondom de media kanalen (website, nieuwsbrief, facebook, instagram), waarbij leden geïnformeerd worden, maar ook input kunnen geven in de vorm van tips, fotos of weetjes.

 11. Officiële mededelingen: voor alle leden komen mededelingen normaal per e-mail vanaf tuinbeheer@stadstuinderij.nl, maar altijd bcc. Als je iets aan alle leden rond wilt sturen kan dat door het naar dat emailadres te sturen met een verzoek om door te sturen.

 12. Vragen en opmerkingen kun je sturen aan info@stadstuinderij.nl

 13. Stichting Voedseltuinen Venlo: Vereniging De Stadstuinderij Venlo is aangesloten bij dit platform. Het platform verzorgt verbinding tussen de voedseltuinprojecten in Venlo en omgeving en organiseert lezingen en workshops voor alle burgers.

TUINREGELS

 1. Gereedschap na gebruik schoonmaken en terugleggen op de juiste plek.

 2. Geluidshinder via muziekapparaten is niet toegestaan.

 3. Bouwsels op de veldjes maximaal 40 cm hoog, permanente gewassen niet hoger dan 60cm zodat aangrenzende bedden er geen hinder van hebben.

 4. Looppaden tussen de veldjes netjes, recht en vrij van jouw planten en onkruid houden. Eventuele korte begroeiing alleen in goed overleg met de buren.

 5. Struiken en bomen zijn niet toegestaan op de bedden. Uitzondering de nog per 1-1-2023 bestaande bedden met bestaande leden.

 6. Mocht een deelnemer aan een van de vorige drie punten niet kunnen voldoen, dan moet deze samen met Tuinbeheer naar een oplossing zoeken.

 7. We respecteren elkaar en elkaars eigendommen en nemen geen gewassen uit andermans tuin.

 8. Er mag niet worden gelopen op de bedden, dat is slecht voor de bodemstructuur.

 9. Het is niet toegestaan om buiten tomaten te kweken vanwege de ziekte Phytophthora.

 10. Het is niet toegestaan spullen op de Stadstuinderij achter te laten. Neem ook verpakkingsmateriaal of ander restafval mee terug naar huis.

 11. Leden dienen op hun veldjes vruchtwisseling toe te passen. Met name koolsoorten maximaal 1x per 4 jaar op dezelfde plek.

 12. Er wordt zoveel mogelijk biologisch geteeld. De Meente gebruikt zaai- en plantgoed, compost en potgrond van biologische kwaliteit. Kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen zijn niet toegestaan op de hele Stadstuinderij.

 13. Bestrijden van plagen in overleg met de coördinator van de Meente.

 14. Bij alle niet voorziene omstandigheden beslist de commissie Tuinbeheer

NL28 TRIO 0320 6210 06
ovv Vereniging Stadstuinderij
Tel: 06 57 46 99 07
Email: info@stadstuinderij.nl
KvK :89117387

Intuit Mailchimp logo